תקנון שימוש באתר
ברוכים הבאים! ,www.thewell.co.il תודה שבחרתם להשתמש באתר

כללי
1. האתר מופעל ע”י חברת הבאר מעדנים בע”מ, ח.פ. 514583616 , מהכתובת העסקית בפארק תעשיות צח”ר, ת.ד. 669 , ראש פינה 12000 (להלן “החברה” או “בעלת האתר”).
2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן, הכולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה מוצרי מזון ארוזים.
3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, והוא מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
7. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע”י החברה.
8. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
10 . החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
11 . החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
12 . בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
13 . החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
14 . כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
15 . התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
16 . תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.
במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש
17 . בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
18 . בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
18.1 . הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.
18.2 . הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
18.3 . פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
18.4 . הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
18.5 . שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנה
19 . ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
20 . במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
21 . ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר. ניתן גם להגיע לחנות החברה ולרכוש באופן אישי.
22 . בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לרכיביו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
23 . לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם החברה לספק
את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
24 . במקרים בהם החברה לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
25 . אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.
26 . כדי שהחברה תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר,
כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.
27 . התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר, מע”מ ע”פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל
שיהיו. החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
28 . זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין החברה מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
29 . התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט כרטיסי דיינרס.

התשלום
בכרטיס אשראי יתאפשר דרך האתר וכן דרך רכישה טלפונית.
30 . במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי החברה לא מתחייבת לשמור
את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.
31 . החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה
שימוש לשם ביצוע הזמנה.
32 . למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח.
33 . החברה עושה כמיטב יכולתה לספק את ההזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של המוצר הנמצא במלאי הינו עד 48 שעות לאחר השלמתה באתר.
33.1 . במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.

אספקה ומשלוח
34 . ההוראות שבפרק זה מתייחסות לחבילות שמשקלן עד 7 ק”ג.
34.1 . במקרה של חבילות שגודלן או משקלן חורג מהנ”ל החברה תיצור קשר עם הלקוח על
מנת לתאם האם לפצל את החבילה למספר חבילות בהתאם לנפח ומשקל החבילה או האם לשלוח את החבילה באמצעות משלוח במשקל חריג.
34.2 . משלוח במשקל חריג כרוך בתוספת תשלום מעבר לדמי המשלוח שצוינו בעת ביצוע הרכישה באתר.
35 . אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות:
35.1 . באמצעות איסוף עצמי מהחברה בכפוף לתיאום מראש ובשעות הפעילות כפי שמפורסמות באתר מעת לעת; או
35.2 . באמצעות דואר שליחים מטעם החברה או של חברת שליחויות חיצונית והיא עשויה
להיות כרוכה בתשלום דמי משלוח.
36 . מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.
37 . האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
38 . אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
38.1 . במקרה שלא תהיה מסירה לאחר שני ניסיונות מסירה שתואמו ע”י חברת השליחויות תחויב בדמי משלוח נוספים.
38.2 . במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של
המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח.
39 . לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
40 . המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו. זמן האספקה
המוערך הינו שבעה ימי עסקים.
40.1 . יודגש, כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע”י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהירה כי לא תהיה לך כל טענה כנגד החברה עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.
40.2 . במידה שהכתובת למשלוח אינה נמצאת באזורי החלוקה של חברת השליחויות תיצור החברה קשר עם המזמין לתיאום מחדש של המשלוח.
41 . החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית החברה
להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע”פ הוראות חוק העונשין, התשל”ז 1977- ו/או בכל דין אחר.

ביטול עסקה
42 . אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י החברה.
43 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
44 . במקרה שהמוצר שסופק פגום עליך ליצור קשר באופן מידי עם החברה, לפרט את מהות הפגם, להציג הוכחת קנייה המעידה על רכישת המוצר ותאריך הרכישה, וככל שתתבקש כך לשלוח לחברה תיעוד מצולם של הפגם.
44.1 . במקרה שיוכח לשביעות רצונה של החברה שהמוצר היה פגום עם הגעתו ללקוח ולא נפגם כתוצאה משימוש של הלקוח, יוחזר ללקוח החזר כספי מלא בגין הרכישה.
45 . בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 , אין זכות ביטול עסקה וקבלת החזר כספי
בעבור מוצרי מזון. על כן, בכל נסיבות של ביטול עסקה שאינן נופלות בגדרי סעיף 44 לעיל לא
יתאפשר ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי.
46 . למען הסר ספק, לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי בגין מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
47 . במידה שיידרש להחזיר את המוצר הפגום לחברה, האחריות להחזרת המוצר אל בעלת האתר
מוטלת על החברה, לרבות העלויות הכרוכות בכך.
48 . החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.
49 . במקרה של החזר כספי החברה רשאית לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול
עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהחברה ע”י חברת האשראי.
50 . הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-.1981

אחריות
51 . המוצרים המוצעים למכירה באתר עומדים בדרישות משרד הבריאות ובעלי תעודת כשרות של הרבנות ראש פינה.
52 . מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה ייעוץ דיאטני, רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר.
53 . כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד החברה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.
54 . תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בגוונים בין התצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו.
55 . החברה לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר
המסופק על-ידה.
56 . באחריות הלקוח לוודא כי הוא יכול לצרוך את המוצר ורכיביו, לרבות בעלי רגישויות ידועות
לגלוטן, לקטוז, בוטנים ואלרגנים אחרים, ובעלי העדפות תזונתיות כגון צמחונות, טבעונות, פלאו וכיוצ”ב.
57 . החברה אינה מייצרת את כל חומרי הגלם מהם עשויים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם חומרי גלם שהיא אינה מייצרת.
58 . המוצרים באתר נועדו לבישול ומאכל במסגרת תקופת התוקף המצוינת עליהם. בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה.
אופן הטיפול במוצר, לרבות שמירתו בקירור, חשיפתו לטמפרטורות גבוהות, אש גלויה, התקופה המומלצת לצריכתו וכיוצ”ב, מפורטים בדף המוצר, ובמקרים המתאימים גם בהוראות המצורפות למוצר עצמו.
59 . האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות
פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ”ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים.
60 . למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם החברה
ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.
61 . החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.
62 . בכל מקרה החברה לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.

שיפוי
63 . המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום
או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע”י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
64 . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע”י החברה. גילוי נאות בדבר הגנת הפרטיות ושמירת סודיות
65 . החברה עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים
והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על משתמש”), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט
שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ”ב.
66 . החברה תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח
מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור פיקסל של ,(Cookies) תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.
הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים (Cookies) ” 67 . קבצי “עוגיות
מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך
שנשלחים אליו. cookies או שיתריע על cookies- שיסרב לכל ה
68 . החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות
לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את
פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין החברה.
69 . החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים
הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות החברה – חשבונות המצויים על שרתי
מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

דיוור ישיר
70 . לאחר השלמת המשלוח עשוי הלקוח לקבל הודעה כתובה ליישומון “ווטסאפ” על פי מספר הטלפון הנייד שמסר בעת ביצוע ההזמנה. מטרת הודעה זו הינה למקסם את שירות הלקוחות של החברה כלפי לקוחותיה, והיא אינה נחשבת כדבר פרסומת או הודעת דיוור ישיר.
71 . החברה מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת
לעת.
72 . הכנסת פרטי התקשרות בעת ביצוע הזמנה מהווה הסכמתך לקבל דיוור ישיר מהחברה.
73 . בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר
אלקטרוני, מסרונים לרבות באמצעות יישומון ווטסאפ, לפנות אליך בכתב או בע”פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ”ב.
74 . אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר
האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה
המצוין בכל הודעה.
75 . האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והחברה לא תהא אחראית
לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע”י המשתמש.
הוספת תגובות לכתבות באתר
76 . החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר לגולשים באתר להוסיף תגובות
פומביות לכתבות המתפרסמות מעת לעת באתר.
77 . החברה אינה בודקת את אמיתות ומהימנות תוכנן של התגובות המתפרסמות באתר, ואינה
אחראית לכל אי- דיוק, טעות, אי-התאמה או מידע שגוי המופיע בתגובות אלו.
78 . החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על התגובות המתפרסמות באתר.
79 . המשתמש מצהיר כי ברור וידוע לו כי התגובות שייכתב ויפורסמו על-ידי החברה יהיו פומביות וגלויות לעיני כל.
80 . החברה שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או למחוק תגובות אשר יכללו שפה פוגענית ו/או הפרת זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר בלתי חוקי לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הטעייה צרכנית.
81 . ידוע ומוסכם על משתמשי האתר כי החברה רשאית להסיר ו/או לא לפרסם תגובות בשלמותן
או בחלקן לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לעדכן בדבר את כותב התגובה.

קניין רוחני
82 . החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו,
למעט חלקים באתר שבהם החברה הינה מורשה ע”פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות
היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות
והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
83 . התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
84 . אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

המחאת זכויות
85 . החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד
שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות,חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.
86 . למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא
הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט
87 . הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה
לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.
88 . כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא
תיחשב כוויתור על זכות זו.

נגישות
89 . החברה משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, ושמה לעצמה כמטרה
לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.
90 . על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון
טכנולוגי הולם עבורם. החברה מצרה על אי- הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

שירות לקוחות
91 . ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
92 . אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן
את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

סל קניות

0
image/svg+xml

אין מוצרים בעגלה.

Continue Shopping
Open chat
Hello
Can we help you?